Thành tích đạt được

Tập đoàn Hồ Gươm
Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003
Tập đoàn Hồ Gươm
Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007
Tập đoàn Hồ Gươm
Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015
Tập đoàn Hồ Gươm
Bà Ninh Thị Ty – Chủ tịch
Hội đồng quản trị đã vinh dự được Nhà nước trao
tặng danh hiệu Anh hùng
Lao động thời kì đổi mới
năm 2009
Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Một số thành tích nổi bật của Tập đoàn

2002 - 2004

 • Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội năm 2002
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2002
 • Giải thưởng “Chất lượng Việt Nam” của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2003
 • Huân chương lao động hạng Ba năm 2003
 • Bằng khen của Bộ Thương Mại về thành tích xuất khẩu năm 2004
 • Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội về thành tích xuất khẩu năm 2004

2006 - 2008

 • “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may” của Bộ Công Thương năm 2006
 • Cúp vàng "Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững" của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm 2006
 • Giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” của TW Hội các Nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam năm 2006
 • Giải thưởng “Trách nhiệm xã hội” năm 2007
 • Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội năm 2007
 • Huân chương lao động hạng Nhì năm 2007
 • “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may” của Bộ Công Thương năm 2008

2015 - 2021

 • Huân chương lao động hạng Nhất năm 2015
 • Bằng Khen Thủ tướng Chính phủ năm 2017
 • Bằng khen của VCCI năm 2018
 • “Top 100 Doanh nghiệp bền vững” của VCCI năm 2020
 • “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” của Bộ Công Thương năm 2020
 • “Top 100 Doanh nghiệp bền vững” của VCCI năm 2021
 • “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” của Bộ Công Thương năm 2021

2022 - 2023

 • Giải thưởng Nơi làm việc hòa nhập giới WEPS Châu Á – Thái Bình Dương của UN Women năm 2022
 • Chủ tịch HĐQT Ninh Thị Ty - Top 50 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu của VCCI năm 2022
 • Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” có thành tích toàn diện của UBND Thành Phố Hà Nội năm 2022