Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Tập đoàn Hồ Gươm Trượt để khám phá Tập đoàn Hồ Gươm

Tập đoàn Hồ Gươm

Sản xuất
may mặc

Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Sản xuất
may mặc

Công ty May Hồ Gươm đã đi đầu trong nhiều hoạt động của ngành dệt may Việt Nam. Năm 1999, là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa. 1 năm sau đó, Công ty đã tiên phong trong việc mở rộng đầu tư ra các tỉnh ...

Xem Thêm

Tập đoàn Hồ Gươm

Bất động sản

Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Bất động sản

Năm 2009, Tập đoàn Hồ Gươm khởi công xây dựng Hồ Gươm Plaza với công năng là tổ hợp căn hộ cao cấp, văn phòng và trung tâm thương mại. Diện tích đất là 10.400 m2, diện tích sàn xây dựng là 170.000 m2, đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng ...

Xem Thêm

Tập đoàn Hồ Gươm

Nông nghiệp
công nghệ cao

Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Nông nghiệp
công nghệ cao

Năm 2014, tập đoàn Hồ Gươm đầu tư thêm vào một lĩnh vực mới – Nông nghiệp sạch công nghệ cao. Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu nông sản siêu sạch để ăn sống sang thị trường Nhật Bản – một thị trường khó tính ...

Xem Thêm

Tập đoàn Hồ Gươm

Công nghệ
thông tin

Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Công nghệ
thông tin

Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tập đoàn phát triển thêm lĩnh vực công nghệ thông tin với thương hiệu A2H chuyên gia công cho các đối tác là các doanh nghiệp trong khối G7 ...

Xem Thêm

Tập đoàn Hồ Gươm

Giáo dục
đại học

Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Giáo dục
đại học

Đại học Trưng Vương là trường đại học tư thục đầu tiên và duy nhất của tỉnh Vĩnh Phúc. Trường tuyển sinh khoá đầu tiên vào năm 2011 và là trường đại học đa ngành đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ. Với tôn chỉ: Chuẩn mực ...

Xem Thêm

Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Tập đoàn Hồ Gươm với 30 năm xây dựng và phát triển đang khẳng định mình là một thương hiệu mạnh của kinh tế Việt Nam với các lĩnh vực chủ chốt là Sản xuất May mặc - Bất động sản - Giáo dục đại học - Nông nghiệp sạch công nghệ cao - Công nghệ thông tin